Reklama
 
Blog | Jan Škrob

O feministické pornografii

Pornografie jako taková je takřka všeobecně vnímána jako něco nemorálního a ve své podstatě z mnoha důvodů škodlivého. Z pozic feminismu je navíc napadána z důvodů vytváření a upevňování (nejen) genderových stereotypů. Jsou ovšem i lidé, kteří si pokládají otázku, jestli nejlepší reakcí na "špatnou" pornografii není pokusit se o tvorbu pornografie "dobré".

Jde o to, že mnohé vlastnosti, kvůli kterým je pornografie vcelku oprávněně odsuzována, nejsou ve skutečnosti jejími nedílnými součástmi. Jedním ze základních problémů je to, že "klasické" nebo "mainstreamové" porno je otevřeně sexistické a pracuje se zažitými konstrukty, které jsou z větší části založené na genderových a rasových stereotypech. Tvůrci a distributoři počítají s tím, že jejich hlavní cílovou skupinou jsou heterosexuální bílí muži a tím se dostávají do začarovaného kruhu. Jako heterosexuální bílý muž si ovšem kladu otázku, jsou-li všechna ta schémata, ke kterým v drtivé většině patří skutečně pobuřující degradace ženy, typická pro tradiční pornografii skutečně nutná k úspěchu a sám za sebe odpovídám, že nejsou. Pochopitelně nemohu mluvit za všechny, ale přesto se domnívám, že nemohu být sám.

Ovšem co s tím? Heterosexuální bílí muži zcela nejsou jedinou skupinou lidí, která vyhledává ten typ uspokojení, který může být zprostředkován právě pornografií. Někoho to možná pohoršuje, ale to, že jsou takové potřeby pro lidi přirozené, je takřka neoddiskutovatelným faktem, což ruku v ruce s charakterem mainstreamové pornografie vytváří prostor pro pornografii alternativní, přičemž s tím, o čem jsem hovořil výše, nejvíce souvisí pornografie feministická.

Základní charakteristikou feministické pornografie je to, že se snaží zobrazovat ženskou sexualitu realističtěji než ta tradiční. Ano, mluvím o ženské sexualitě, protože feministické porno je vcelku logicky určeno na prvním místě ženám. To ovšem v žádném případě neznamená, že je pro muže nezajímavé. To, že feministická pornografie zpracovává erotické fantasie pro které není v laciné mainstreamové pornografii prostor, je dobré pro všechny bez ohledu na pohlaví, rasu nebo sexuální orientaci. Už z tohoto důvodu je feministické porno i po umělecké stránce kvalitnější než porno obyčejné. Kdokoli se snaží překonat existující hranice, tvoří něco nového a zajímavého bez ohledu na to, jde-li o pornografii nebo sochařství. Navíc je v oblasti této nové pornografie jasně patrná snaha o vyšší kvalitu i po čistě řemeslné stránce.

Reklama

Za jakýsi zlom ve všeobecném vnímání pornografie, jehož změnu si tvůrci a tvůrkyně feministické pornografie kladou za jeden z cílů, je rozhodnutí švédské vlády finančně podpořit projekt Dirty Diaries , za kterým stojí dokumentaristka Mia Engberg. Jedná se o celek dvanácti krátkých filmů, který měl ve Stockholmu premiéru 2. září tohoto roku. Právě tato informace pro mne byla hlavním impulsem k napsání článku, o kterém jsem už nějakou dobu přemýšlel. Přestože mnoho lidí ve Švédsku i mimo něj nesouhlasí s  tím, aby daňoví poplatníci financovali něco tak pokleslého jako je porno, vypadá budoucnost feministické pornografie poměrně příznivě. Od roku 2006 kanadská organizace Good For Her každoročně udílí cenu Feminist Porn Awards v několika kategoriích a dokonce i u nás se v rámci anarchofeministické iniciativy v Praze letos uskutečnilo promítání španělského filmu Five Hot Stories For Her.

Svůj text bych završil citátem Annie Sprinkle, který v podstatě shrnuje to, o čem jsem mluvil na začátku: "The answer to bad porn isn't no porn. It's more porn!"