Reklama
 
Blog | Jan Škrob

O sexismu a jeho bagatelizování

Dostal se ke mně článek, jehož obsah mě takřka šokoval (jde mi o část s nadpisem 'Obtěžování v přímém přenosu'). Jako studenta FHS UK mě skutečně mrzí, jak se lidé, kteří naši fakultu v očích veřejnosti reprezentují, staví k problematice sexistických výroků a sexuálního obtěžování.

Nejde ani tak o vtípky docenta Pince, jakkoli pobuřující a sexistické mohou být. Chci se pozastavit především nad reakcí Jana Sokola, kterou považuji za nepřijatelnou. Na úvod bych rád zdůraznil, že v žádném případě nejsem zastáncem nějakých honů na čarodějnice nebo norem, podle nichž by měl být za sexuální obtěžování pranýřován člověk, který vypráví sprostý vtip nebo se vám bude dívat do očí déle než považujete za obvyklé.

To, že se ze sexuálního obtěžování stalo módní téma, ovšem v žádném případě neznamená, že by se jevy s ním spojené měly ignorovat nebo dokonce bagatelizovat. Budeme-li se tvářit, že se nic neděje a všechno je v nejlepším pořádku, i pokud půjde o něco zdánlivě zcela neškodného, budeme tím automaticky uvolňovat prostor pro jevy závažnější a nebezpečnější. Koneckonců by bylo hrubou chybou podceňovat i to, že sexistické výroky vytvářejí prostředí, které může být pro mnoho lidí nepříjemné, na což by pan Sokol možná reagoval tím, že nepříjemné věci (jako například zkoušení) nelze na vysoké škole zrušit. Je smutné, že si neuvědomuje zřejmé rozdíly, které jsou mezi zkoušením a chováním – byť je pouze verbální a není vedeno zlým úmyslem – které může někoho skutečně ranit a že překvapivě hloupě obhajuje něco, co by se každopádně obhajovat nemělo.

Jan Sokol svým postojem naznačuje, že nepovažuje projevy sexismu za problém hodný pozornosti, což je smutné mimo jiné proto, že jej spousta lidí považuje za jakési ztělesnění FHS UK. Může tak vzniknout mylná představa, že jeho stanovisko sdílí celá fakulta nebo alespoň její podstatná část, což je značně nelichotivé pro každého, kdo na FHS studuje nebo vyučuje. To, že zde například existuje jedna ze dvou kateder genderových studií v České republice, ukazuje, že je jistě mnoho těch, kteří se minimálně v tomto ohledu s panem Sokolem rozhodně neztotožňují.

Reklama

Pro lepší ilustraci toho, k čemu se bezprostředně vyjadřuji, tedy na závěr uvádím přesnou citaci z onoho článku, který mi byl impulsem k napsání tohoto:

„Mluvila o kurzech přítomného docenta Pince a jeho narážkách a vtipech na adresu studentek, které si prý musejí v kabelce nosit zrní, aby se ujistily, že tohle nezobou. Na chvíli zavládlo ticho. Slova se tedy ujal moderátor Jan Sokol s pozoruhodným příspěvkem. Zaprvé studentce vysvětlil, že ne vše, co je studujícím nepříjemné (například zkoušení), lze na vysoké škole zrušit. O ničem takovém studentka ovšem nemluvila. Za druhé se jí zeptal, proč si nešla stěžovat. Na to studentka odpověděla, že proděkanem pro studijní záležitosti byl (a je) týž Z. Pinc, který se výroků dopouštěl. Za třetí bývalý děkan Sokol uvedl, že na fakultě není žádný kurz povinný a studenti mohou přejít k jinému vyučujícímu. Na to studentka reagovala s tím, že dotyčný kurz skutečně opustila a filosofii, kvůli které na fakultu přišla, tak vlastně nestudovala.“